Skip to content

¡Febreiro é para bailar!

¡Vaites, vaites! ¡Que xa é Febreiro! Pero iso non é motivo para non poder bailar, porque estas semanas terás dúas grandes ocasións na zona atlántica, e unha na mediterránea; da electrónica máis envolvente e rítmica, á máis experimental. ¡Comezamos!   ¡Vaya, vaya! ¡Que ya es Febrero! Pero eso no es motivo para no poder bailar, porque estas semanas tendrás dos grandes ocasiones en la zona atlántica, y una en la mediterránea; de la electrónica más envolvente y rítmica, a la más experimental. ¡Comenzamos!

Doblete Pálido
Por si levaba xa poucos bolos este ano, Nelo suma un par máis á súa conta particular. Ver a lista de actuacións de Pálida é como ver o contrato da “parte contratante da primeria parte…”. O teremos este venres na Kominsky (Vigo) xunto a Seda e o próximo xoves no Bombo a negras (Santiago). ¡Millenial friendly!
  Por sí llevaba ya pocos bolos este año, Nelo suma un par más a su cuenta particular. Ver la lista de actuaciones de Pálida es cómo ver el contrato de la “parte contratante de la primeria parte…”. Lo tendremos este viernes en la Kominsky (Vigo) junto a Seda y el próximo jueves en el Bombo a negras (Santiago). ¡Millenial friendly!

Cor-back!
  ¡Volven Corvax! O regreso máis esperado dende o Mikobruja estarán sacudindo tímpanos e retinas este sábado dentro do festival Llum de Barcelona. ¡Para que se saiba que do outro lado da península tamén facemos cousas molonas e experimentais, jujuju! Será na Casa das lletres, ás 20 horas clavadas. ¡Non deixes que cho conten!
  ¡Vuelven Corvax! El regreso más esperado desde el Mikobruja estarán sacudiendo tímpanos y retinas este sábado dentro del festival Llum de Barcelona. ¡Para que se sepa que del otro lado de la península también hacemos cosas molonas y experimentales, jujuju! Será en la Casa das lletres, a las 20 horas clavadas. ¡No dejes que te lo cuenten!

¡Ei, ei, ei! Non olvides que Noar, a última incorporación ó Colectivo Metamovida, están xa desgranando pouco a pouco os seis temas do seu novo traballo. Velaquí a súa última aposta, O noso batel. ¡Ollo con eles!
  ¡Hey, hey, hey! No olvides que Noar, la última incorporación al Colectivo Metamovida, están ya desgranando poco a poco los seis temas de su nuevo trabajo. He aquí su última apuesta, O noso batel. ¡Ojo con ellos!